รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

หากท่านต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มยาและวัคซีนของ GSK สามารถแจ้งมาได้ที่ 081-903-4499

สำหรับสินค้ากลุ่มอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ วิตามินซีสำหรับเด็ก สามารถแจ้งมาได้ที่ 001 800 441 1696 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

หรือ 081-903-4499 (นอกเวลาทำการ)